jueves, 28 de abril de 2011

MERCAT FALLER, HIMNE DE LA FALLA DEL MERCAT DE SUECA

Himne de la falla del mercat per escoltar-lo o baixar-se'l, per escoltar-lo punxeu dos voltes al play, per baixar-lo punxeu 2 voltes divshare i despres download (esta en mp3)


MERCAT FALLER PAS-DOBLE HIMNE DE LA FALLA DEL MERCAT

Té la Falla del Mercat
un jardí de roses fines,
i uns granats capollets
que alegren els nostres dies.
Del roser d'aquest jardí
estan collides les falleres,
sabent a festa major
d'art ja convertit en llum i color.

Quan la festa comença,
els trons no deixen dormir,
no podràs estar tranquil,
Sant Josep ja està ací.


Té la Falla del Mercat
un jardí de roses fines,
i uns granats capollets
que alegren els nostres dies.


Del roser d'aquest jardí
estan collides les falleress
abent a festa major
d'art ja convertit en llum i color.

Una falla suecana
l´alegria deu donar,
escampar sorolls i rialles
per on ha de passar.
Una falla ben plantà
és el que tots podem vore,
els que a la nostra Ciutat
aquestos dies visiten.

El mateix que el veïnat
tindrà també tota Sueca,
i de tots ser l'embelés
la falla sobirana
del barri del MERCAT...MERCAT

Lletra i música:  Daniel Vendrell i Landete
Sueca, març de 1962